Tượng gà trống gà mái

Chất liệu nhựa Composite

Mô tả hình gà trống và gà mái

– Xuất xứ: Việt Nam

Sản phẩm đạt:

Tiêu chuẩn ISO 9001- 2015

Tiêu chuẩn an toàn về Môi Trường

tiêu chuẩn chất lượng 6238-1.2.3.4

Sản Phẩm Liên Quan