Nhà Bóng Lục Giác

Nhà Bóng Lục Giác

QC: 2,8m x 2,9m.

Hình tròn, chứa được 2000 quả bóng, khung thép ống, sàn

bằng tôn trải thảm, có mái che bằng tôn.

Cầu trượt bằng Composite, có thang leo

trèo và 02 bảng ném bóng rổ.

 

Sản Phẩm Liên Quan