Nhà Bóng Lục Giác liên hoàn cầu trượt

Nhà Bóng Lục Giác liên hoàn cầu trượt

KT tổng thể: 7000 x 3000 x 3000mm

KT nhà bóng: DK: 2800mm

Nhà bóng hình lục giác

Nối bằng ống chui Composite

Nhà chòi KT: 3000 x 2000 x 3000mm

Khung thép ống mạ kẽm sơn tĩnh điện toàn bộ

Chi tiết mái, Cầu trượt và các phù điêu trang trí bằng nhựa Composite siêu bền.

Sản Phẩm Liên Quan