Thang leo thể chất 3 cạnh xoắn A530

Thang leo thể chất 3 cạnh xoắn A530

DK: 2900mm

Cao đến mặt nhựa: 1500mm

Khung thép ống trụ 114

Phụ kiện xoắn nhựa nhập khẩu HDPe

 

Sản Phẩm Liên Quan