Thang leo dây thừng và đu xà tay A524

KT: 2200 x 1800 x 1600 mm

Khung thép ống mạ kẽm

gồm 2 mặt leo dây thừng và 1 bộ đu xà tay ở giữa

Sản Phẩm Liên Quan