Nhà leo 2 khối nằm ngang A527-1

KT: D2800 x C1100mm x R600mm

Khung thép ống , sàn tôn sơn tĩnh đện hoàn toàn

Ống chui bằng nhựa Composote siêu bền

Sử dụng trong hoạt động vui chơi thể chất kiểu chui qua ống

Tất cả các Thiết Bị Do Công ty Bắc Hà SX đều Đạt Tiêu Chuẩn ISO 9001: 2015 / ISO 14001: 2015 / TCVN 6238 – 1: 2017 / TCVN 6238 – 3: 2017
Do BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHỨNG NHẬN

Sản Phẩm Liên Quan