Mâm quay 6 con ngựa A615

ĐK: 2.2m.

Gồm 06 con Ngựa bằng Composite.

Mâm bằng Inox, mô phỏng hình bông hoa hoặc hình tròn

hoặc hình tròn, có dù che, vòng bảo hiểm bao quanh, tay lái tự vận hành.

Sản Phẩm Liên Quan