Đề tài cún con

Chủ đề: Bé biết con gì?
Đề tài: Cún con
Nhóm lớp: 25-36tháng

I. Mục đích yêu cầu:
– Trẻ lắng nghe câu chuyện, nhắc lại được tên các con vật có trong câu chuyện.
– Gọi đúng tên con vật
– Diễn tả được âm thanh, tiếng kêu của con vật.
– Dạy bé biết nói trọn câu.
II. Chuẩn bị:
– Bài giảng tương tác trên phần mềm PP.
– Hình ngôi nhà của chó và ngôi nhà của mèo, các thẻ hình mèo và chó.
– Băng keo vẽ các đường song song rộng 50cm, dài 2m.

 

Các bạn có thể Dowload File Wor:cuncon

Nhấn vào đây để lấy file PPcuncon

 

Sản Phẩm Liên Quan