Bộ leo trèo quả núi 3 mảnh A531

Chất liệu nhựa HDPe nguyên sinh.

Gồm 3 mảnh ghép với nhau.

Tạo thành hình quả núi tròn.

Vui chơi vận động leo trèo cho trẻ em.

Là thiết bị vận động phù hợp với trẻ em từ 3 – 14 tuổi trong phạm vi sân chơi mầm non và sân chơi trẻ em.

Sản Phẩm Liên Quan