Giá úp ca cốc B504

Làm bằng inox.
KT: 90 x 90 x 30 cm
Có thể để được 35 cốc trong 1 lớp học

Sản Phẩm Liên Quan