Mâm quay 10 con giống A621

Mâm quay 10 con giống

ĐK: 2,5m.

10 con giống bằng Composite. Mâm bằng Inox, mô phỏng hình bông hoa hoặc hình tròn, có dù che,

vòng bảo hiểm bao quanh, tay lái tự vận hành dịch chuyển

Sản Phẩm Liên Quan