Quầy bán hàng mẫu 1 – B419

Quầy bán hàng mẫu 1

KT: 1,1m x 0,7m x 0,6m.

Có 2 tầng quầy bán hàng, tầng trên có kính mica trong

Sản Phẩm Liên Quan